SDH Jeřišno

Kompletní přestavba PS 12. Motor v úpravě TOP, nový model čerpadla.